25.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/41


Tožba, vložena 16. januarja 2019 – Orkla Foods Danmark/EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD)

(Zadeva T-34/19)

(2019/C 112/50)

Jezik postopka: danščina

Stranke

Tožeča stranka: Orkla Foods Danmark (Taastrup, Danska) (zastopnik: S. Hansen, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropska unije, ki vsebuje besedne elemente „PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD“ – prijava št. 16 930 241

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 1. oktobra 2018 (zadeva R 309/2018-2)

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(3) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.