11.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 93/69


4. jaanuaril 2019 esitatud hagi – United States Seafoods versus EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS)

(Kohtuasi T-10/19)

(2019/C 93/90)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: United States Seafoods LLC (Seattle, Washington, Ühendriigid) (esindajad: advokaadid C. Spintig, S. Pietzcker ja M. Prasse)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: kujutismärgi UNITED STATES SEAFOODS ELi nimetav rahvusvaheline registreering – registreerimistaotlus nr 1 365 398

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 11. oktoobri 2018. aasta otsus asjas R 817/2018-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine.