15.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 139/36


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. siječnja 2019. uputio Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) — Belgische Staat (Belgijska država), koju zastupa ministar za rad, gospodarstvo i zaštitu potrošača, koji je nadležan za vanjsku trgovinu, Belgische Staat, koju zastupa generalni direktor Generalne direkcije za gospodarsku inspekciju protiv Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

(predmet C-73/19)

(2019/C 139/35)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hof van beroep te Antwerpen

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Belgische Staat (Belgijska država), koju zastupa ministar za rad, gospodarstvo i zaštitu potrošača, koji je nadležan za vanjsku trgovinu, Belgische Staat, koju zastupa generalni direktor Generalne direkcije za gospodarsku inspekciju, generalni direktor Generalne direkcije za gospodarsku inspekciju

Protivnici žalitelja: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Prethodno pitanje

Predstavlja li spor, u kojem je riječ o tužbi koju je podnijela belgijska država protiv nizozemskih društava u skladu s člankom 14. Zakona od 30. srpnja 2013. o preprodaji ulaznica za priredbe, i u skladu s člankom XVII.7 WER-a, radi utvrđenja i propuštanja protupravnih tržišnih i/ili poslovnih praksi na štetu potrošača, pri čemu se ta društva iz Nizozemske putem internetskih stranica obraćaju uglavnom belgijskim klijentima s ciljem preprodaje ulaznica za priredbe u Belgiji, građansku ili trgovačku stvar u smislu članka 1. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (1), i može li sudska odluka donesena u takvom sporu iz tog razloga potpadati pod područje primjene te uredbe?


(1)  Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289.).