25.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 72/39


Acțiune introdusă la 21 decembrie 2018 – La Caixa/EUIPO – Imagic Vision (imagin bank)

(Cauza T-761/18)

(2019/C 72/50)

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamantă: Fundación bancaria caixa d’estalvis i pensions de Barcelona La Caixa (Palma de Mallorca, Spania) (reprezentanți: I. Valdelomar Serrano, P. Román Maestre, D. Liern Cendrero, D. Gabarre Armengol și J. Rodriguez Fuensalida, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Imagic Vision, SL (Madrid, Spania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă imagin bank – cererea de înregistrare nr. 14 861 108

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 22 octombrie 2018 în cauza R 1954/2017-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

Admiterea prezentei acțiuni împotriva deciziei atacate;

constatarea aplicării greșite în decizia menționată a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.

acordarea protecției pentru toate produsele și serviciile solicitate în cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative nr. 14 861 108 imagin bank din clasele 9, 36 și 38;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor de reprezentare suportate de reclamantă, aferente acestei proceduri.

Motivul invocat

Încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.