18.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 65/46


Tožba, vložena 26. decembra 2018 – C&A/EUIPO (#BESTDEAL)

(Zadeva T-753/18)

(2019/C 65/60)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: C&A AG (Zug, Švica) (zastopnica: P. Koch Moreno, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: prijava figurativne znamke Evropske unije #BESTDEAL v beli barvi – prijava št. 17681 826

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26. oktobra 2018 v zadevi R 1234/2018-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbene razloge razglasi za utemeljene in izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov, če se v tem postopku spusti v spor.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

kršitev načela pravne varnosti in enakega obravnavanja.