18.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 65/45


Acțiune introdusă la 21 decembrie 2018 – Daimler/EUIPO (ROAD EFFICIENCY)

(Cauza T-749/18)

(2019/C 65/59)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Daimler AG (Stuttgart, Germania) (reprezentant: P. Kohl, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: înregistrarea mărcii Uniunii Europene verbale ROAD EFFICIENCY – cererea de înregistrare nr. 15 814 536

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 23 octombrie 2018 în cauza R 2701/2017-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate în procedura căii de atac.

Motivele invocate

încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.