18.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 65/45


2018 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Oakley / EUIPO – Xuebo Ye (Nevientisos elipsės vaizdas)

(Byla T-744/18)

(2019/C 65/58)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Oakley, Inc. (Foothill Ranch, Kalifornija, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokatų E. Ochoa Santamaría ir I. Aparicio Martínez

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Xuebo Ye (Vendžou, Kinija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas (Nevientisos elipsės vaizdas) paraiška – Registracijos paraiška Nr. 13 088 191

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. spalio 22 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 692/2018-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti priimtinu ieškinį su visais pridedamais dokumentais;

leisti pateikti visus pasiūlytus įrodymus;

patenkinti šį ieškinį ir panaikinti ginčijamą sprendimą;

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 72 straipsnio 6 dalies pažeidimas.