18.2.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 65/45


2018. december 20-án benyújtott kereset – Oakley kontra EUIPO – Xuebo Ye (megszakított körvonalú ellipszis ábrázolása)

(T-744/18. sz. ügy)

(2019/C 65/58)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Oakley, Inc. (Foothill Ranch, Kalifornia, Egyesült Államok) (képviselők: E. Ochoa Santamaría és I. Aparicio Martínez ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Xuebo Ye (Wenzhou, Kína)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: európai uniós ábrás védjegy (megszakított körvonalú ellipszis ábrázolása) – 13 088 191. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2018. október 22-én hozott határozata (R 692/2018-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a keresetet a kapcsolódó dokumentumokkal együtt elfogadhatónak;

nyilvánítsa az előterjesztett bizonyítékokat elfogadhatónak;

adjon helyt a keresetnek, és helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 72. cikke (6) bekezdésének megsértése.