18.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 65/45


Žaloba podaná dne 20. prosince 2018 – Oakley v. EUIPO – Xuebo Ye (Vyobrazení siluety ve tvaru přerušené elipsy)

(Věc T-744/18)

(2019/C 65/58)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Oakley, Inc. (Foothill Ranch, Kalifornie, Spojené státy) (zástupci: E. M. Ochoa Santamaría a I. Aparicio Martínez, advokátky)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Xuebo Ye (Wen-čou, Čína)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Další účastnice řízení před odvolacím senátem:

Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky EU (Vyobrazení siluety ve tvaru přerušené elipsy) – Přihláška k zápisu č. 13 088 191

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. října 2018 ve věci R 692/2018-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu včetně všech s ní souvisejících dokumentů za přípustnou;

připustil provedení navržených důkazů;

vyhověl této žalobě a v důsledku toho napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané důvody

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 72 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.