18.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 65/44


Жалба, подадена на 18 декември 2018 г. — Japan Tobacco/EUIPO — I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY)

(Дело T-743/18)

(2019/C 65/57)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Japan Tobacco, Inc. (Токио, Япония) (представител: J. Gracia Albero, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: I.J. Tobacco Industry FZE (Рас-ал-Хайма, Обединени арабски емирства)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: заявка за фигуративна марка на Европейския съюз в черно и бяло „I.J. TOBACCO INDUSTRY“ — заявка за регистрация № 16 003 551

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 15 октомври 2018 г. по преписка R 979/2018-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски по настоящото производство, производството пред отдела по споровете и четвърти апелативен състав.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.