4.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/79


Kanne 5.12.2018 – The Logistical Approach v. EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)

(Asia T-716/18)

(2019/C 44/105)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: The Logistical Approach BV (Uden, Alankomaat) (edustajat: asianajajat R. Milchior ja S. Charbonnel)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Ranska)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus kuviomerkin Idealogistic Compass Greatest care in getting it there mustan, valkoisen ja sinisen värisenä rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 14 567 201

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 21.9.2018 asiassa R 2062/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut

velvoittaa Idea-Groupe- yhtiön vastaamaan sen väliintulosta aiheutuvista oikeudenkäyntikuluista, jos se päättää osallistua menettelyyn väliintulijana

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.