4.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 44/79


Žaloba podaná dne 5. prosince 2018 – The Logistical Approach v. EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)

(Věc T-716/18)

(2019/C 44/105)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Logistical Approach BV (Uden, Nizozemsko) (zástupci: R. Milchior a S. Charbonnel, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Francie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Idealogistic Compass Greatest care in getting it there v černé, bílé a modré barvě – Přihláška č. 14 567 201

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 21. září 2018, ve věci R 2062/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení;

rozhodl, že společnost Idea Groupe ponese náklady řízení vynaložené z důvodu jejího vedlejšího účastenství, pokud se rozhodne pro vedlejší účastenství.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení článku 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.