21.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 25/61


Acțiune introdusă la 26 noiembrie 2018 – Werner/EUIPO – Merck (fLORAMED)

(Cauza T-695/18)

(2019/C 25/79)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamant: Stefan Werner (Baldham, Germania) (reprezentant: T. Büttner, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamantul

Marca în litigiu: înregistrarea mărcii Uniunii Europene figurative fLORAMED – cererea de înregistrare nr. 15 336 639

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei doua de recurs a EUIPO din 17 septembrie 2018 în cauza R 197/2018-2

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate, precum și a deciziei diviziei de opoziție din 24 noiembrie 2017 prin care respinge cererea de înregistrare a mărcii pentru toate produsele și serviciile solicitate și prin care admite opoziția formulată la 7 octombrie 2016 de cealaltă parte din procedura de opoziție.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.