21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/61


2018 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Werner / EUIPO – Merck (fLORAMED)

(Byla T-695/18)

(2019/C 25/79)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Stefan Werner (Baldham, Vokietija), atstovaujamas advokato T. Büttner

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Merck KGaA (Darmštatas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkas: ieškovas

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas fLORAMED – Registracijos paraiška Nr. 15 336 639

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 17 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 197/2018-2

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir 2017 m. lapkričio 24 d. Protesto skyriaus sprendimą, kuriuo buvo atmesta registracijos paraiška visoms joje nurodytoms prekėms, dėl kurių buvo patenkintas 2016 m. spalio 7 d. protestą reiškiančios šalies protestas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.