21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/61


2018. november 26-án benyújtott kereset – Werner kontra EUIPO – Merck (fLORAMED)

(T-695/18. sz. ügy)

(2019/C 25/79)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Stefan Werner (Baldham, Németország) (képviselő: T. Büttner ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Merck KGaA (Darmstadt, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes.

A vitatott védjegy: a fLORAMED európai uniós ábrás védjegy bejelentése – 15 336 639. sz. védjegybejelentés.

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 17-én hozott határozata (R 197/2018-2. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, valamint a felszólalási osztály 2017. november 24-i határozatát, amely a védjegybejelentést minden bejelentett áru tekintetében elutasította, és a felszólaló 2016. október 7-i felszólalásának helyt adott.

Jogalap

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.