21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/61


Žaloba podaná dne 26. listopadu 2018 – Werner v. EUIPO – Merck (fLORAMED)

(Věc T-695/18)

(2019/C 25/79)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Stefan Werner (Baldham, Německo) (zástupce: T. Büttner, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Merck KGaA (Darmstadt, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Žalobce

Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie fLORAMED – přihláška č. 15 336 639

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 17. listopadu 2018, ve věci R 197/2018-2

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 24. listopadu 2017, kterým byla zamítnuta přihláška k zápisu ochranné známky pro všechny požadované výrobky a bylo vyhověno námitkám protistrany ze dne 7. října 2016.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.