28.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 35/25


2018. november 22-én benyújtott kereset – Sony Interactive Entertainment Europe kontra EUIPO – Vieta Audio (Vita)

(T-690/18. sz. ügy)

(2019/C 35/31)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselő: S. Malynicz QC)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Vieta Audio, SA (Barcelona, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes

A vitatott védjegy: Vita európai uniós szóvédjegy – 9 993 361. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 10-én hozott határozata (R 695/2018-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és a másik felet kötelezze a saját költségeik és a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikke (6) bekezdésének megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése.