21.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 25/60


Tožba, vložena 21. novembra 2018 – Executive Selling/EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

(Zadeva T-689/18)

(2019/C 25/78)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Executive Selling (Pariz, Francija) (zastopnici: V. Bouchara in A. Maier, odvetnici)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, figurativnega znaka EXECUTIVE SELLING – Zahteva za registracijo 1.343.783

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. septembra 2018 v zadevi R 313/2018-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Znamka kot celota ne opisuje nobene lastnosti zadevnih storitev. Presoja EUIPO nasprotuje določbam upoštevnih aktov in sodne prakse, prijavljeni znak pa je povsem razlikovalen in torej sposoben izpolniti bistvene funkcije znamke.