21.1.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 25/60


Beroep ingesteld op 21 november 2018 — Executive Selling/EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

(Zaak T-689/18)

(2019/C 25/78)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Executive Selling (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordigers: V. Bouchara en M. Maier, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen voor het beeldmerk EXECUTIVE SELLING — Inschrijvingsaanvraag nr. 1 343 783

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 14 september 2018 in zaak R 313/2018-1

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de bestreden beslissing nietig te verklaren;

EUIPO te verwijzen in de kosten.

Aangevoerd middel

Het aangevraagde merk is in zijn geheel beschouwd niet beschrijvend voor een eigenschap van de betreffende diensten. Het door het EUIPO uitgevoerde onderzoek is in strijd met de bewoordingen van de teksten en met de toepasselijke rechtspraak, en het aangevraagde teken is volkomen onderscheidend en derhalve geschikt om de wezenlijke functie van een merk te vervullen.