21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 25/60


Tužba podnesena 21. studenoga 2018. – Executive Selling protiv EUIPO-a (EXECUTIVE SELLING)

(Predmet T-689/18)

(2019/C 25/78)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Executive Selling (Pariz, Francuska) (zastupnici: V. Bouchara i A. Maier, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija figurativnog znaka EXECUTIVE SELLING – prijava za registraciju br. 1 343 783

Pobijana odluka: Odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 14. rujna 2018. u predmetu R 313/2018-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

Prijavljeni žig, uzevši u cjelini, ne opisuje obilježje obuhvaćenih usluga. EUIPO-va analiza protivna je tekstu propisa i primjenjivoj sudskoj praksi, a prijavljeni znak je u potpunosti razlikovan te stoga može ispuniti bitnu funkciju žiga.