21.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 25/58


Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2018 – LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS)

(Cauza T-686/18)

(2019/C 25/75)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: LegalCareers GmbH (Köln, Germania) (reprezentant: M. Nielen, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: înregistrarea mărcii Uniunii Europene figurative LEGALCAREERS – cererea de înregistrare nr. 9 978 594

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 17 septembrie 2018 în cauza R 234/2018-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.