21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/58


Žaloba podaná dne 19. listopadu 2018 – LegalCareers v. EUIPO (LEGALCAREERS)

(Věc T-686/18)

(2019/C 25/75)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: LegalCareers GmbH (Kolín, Německo) (zástupce: M. Nielen, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie LEGALCAREERS – Přihláška č. 9 978 594

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 17. září 2018, ve věci R 234/2018-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

porušení čl. 7 odst. 2) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.