21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/56


2018 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Conte / EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

(Byla T-683/18)

(2019/C 25/73)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Santa Conte (Neapolis, Italija), atstovaujama advokatų C. Demichelis, E. Ortaglio ir G. Iorio Fiorelli

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio juodos, žaliųjų alyvuogių, šviesiai žalios ir baltos spalvų Europos Sąjungos prekių ženklo CANNABIS STORE AMSTERDAM paraiška – Registracijos paraiška Nr. 16 176 968

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugpjūčio 31 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2181/2017-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese ir išlaidas, kurias ieškovė patyrė per procedūrą pas ekspertą ir per procedūrą EUIPO antrojoje apeliacinėje taryboje.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 71 straipsnio 1 dalies ir susijusios 95 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimas.

Neatsižvelgimas į faktinę aplinkybę, kuri svarbi registruojant ginčijamą prekių ženklą.

Nešališkumo ir rūpestingumo trūkumas vertinant ginčijamo prekių ženklo reikšmę ir atitinkamos visuomenės suvokimą.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies f punkto ir susijusios 7 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimas.

Klaidingas susijusios visuomenės ir ginčijamo prekių ženklo suvokimo nustatymas.

Prieštaravimo viešajai tvarkai nebuvimas.