21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/56


2018. november 20-án benyújtott kereset – Conte kontra EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

(T-683/18. sz. ügy)

(2019/C 25/73)

A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: Santa Conte (Nápoly, Olaszország) (képviselők: C. Demichelis, E. Ortaglio és G. Iorio Fiorelli ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a CANNABIS STORE AMSTERDAM szóelemeket magában foglaló, fekete, olajzöld, világoszöld és fehér színű, európai uniós ábrás védjegy – 16 176 968. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2018. augusztus 31-én hozott határozata (R 2181/2017-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a jelen keresettel kapcsolatos költségek viselésére, ideértve a felperes részéről az elbíráló és az EUIPO második fellebbezési tanácsa előtti eljárásban felmerült költségeket is.

Jogalapok

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 95. cikke (1) bekezdésének megsértése;

a vitatott védjegy lajstromozása szempontjából releváns tény figyelmen kívül hagyása;

a vitatott védjegy jelentésének és a releváns vásárlóközönség észlelésének értékelésével kapcsolatos pártatlanság és gondosság hiánya;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 7. cikke (1) bekezdése f) pontjának megsértése;

a releváns vásárlóközönség és a vitatott védjegy észlelésének téves beazonosítása;

a közrendbe ütközés hiánya.