21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/56


Žaloba podaná dne 20. listopadu 2018 – Conte v. EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

(Věc T-683/18)

(2019/C 25/73)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Santa Conte (Neapol, Itálie) (zástupci: C. Demichelis, E. Ortaglio a G. Iorio Fiorelli, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „CANNABIS STORE AMSTERDAM“ v barvách černé, olivově zelené, světle zelené a bílé – Přihláška č. 16 176 968

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 31. srpna 2018, ve věci R 2181/2017-2

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů tohoto řízení, včetně nákladů vynaložených žalobcem v řízení před průzkumovým referentem a druhým odvolacím senátem EUIPO.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 71 odst. 1 ve spojení s čl. 95 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Neposouzení skutečnosti relevantní pro zápis sporné ochranné známky;

Nedostatek nestrannosti a péče při posuzování významu sporné ochranné známky a vnímání této ochranné známky relevantní veřejností;

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. f) ve spojení s čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Nesprávné určení relevantní veřejnosti a vnímání sporné ochranné známky;

Neexistence rozporu s veřejným pořádkem.