21.1.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 25/53


Beroep ingesteld op 12 november 2018 — Showroom/EUIPO — E-Gab (SHOWROOM)

(Zaak T-679/18)

(2019/C 25/69)

Taal van het verzoekschrift: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Showroom sp. z o.o. (Warschau, Polen) (vertegenwoordiger: M. Janicka — Kapłon, radca prawny)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: E-Gab NV (Ternat, België)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: Verzoekster voor de rechter/ Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: Uniewoordmerk SHOWROOM — inschrijvingsaanvraag nr. 11 110 376

Procedure voor het EUIPO: Oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 5 september 2018 in zaak R 1834/2017-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO en E-Gab NV (mocht deze partij interveniëren) in de kosten, daaronder begrepen verzoeksters kosten in de procedure voor de kamer van beroep en voor de oppositieafdeling van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.

Aangevoerd middel

Schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.