21.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 25/53


Tožba, vložena 13. novembra 2018 – Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

(Zadeva T-678/18)

(2019/C 25/68)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Società agricola Giusti Dal Col Srl (Nervesa della Battaglia, Italija) (zastopnika: M. Pizzigati in A. Mayr, avvocati)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: DMC Srl (San Vendemiano, Italija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, besedne znamke GIUSTI WINE

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 3. septembra 2018 v zadevi R 1154/2017-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009.