21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 25/53


Sag anlagt den 13. november 2018 — Società agricola Giusti Dal Col mod EUIPO — DMC (GIUSTI WINE)

(Sag T-678/18)

(2019/C 25/68)

Stævningen er affattet på italiensk

Parter

Sagsøger: Società agricola Giusti Dal Col Srl (Nervesa della Battaglia, Italien) (ved advokaterne M. Pizzigati og A. Mayr)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: DMC Srl (San Vendemiano, Italien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Società agricola Giusti Dal Col Srl

Det omtvistede varemærke: International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af ordmærket »GIUSTI WINE«

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 3. september 2018 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 1154/2017-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) 207/2009.