21.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 25/50


Acțiune introdusă la 13 noiembrie 2018 – Neoperl/EUIPO (reprezentarea a patru găuri umplute într-un model de găurire obișnuit)

(Cauza T-669/18)

(2019/C 25/64)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Neoperl AG (Reinach, Elveția) (reprezentant: H. Börjes-Pestalozza, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: Înregistrarea mărcii de poziție a Uniunii Europene (reprezentarea a patru găuri umplute într-un model de găurire obișnuit) – cererea de înregistrare nr. 16 259 665

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 10 septembrie 2018 în cauza R 2059/2017-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.