21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 25/50


Prasība, kas celta 2018. gada 13. novembrī – Neoperl/EUIPO (Četru aizpildītu caurumu attēls, kurš ietverts simetriski izvietotu cauruma attēlā)

(Lieta T-669/18)

(2019/C 25/64)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Neoperl AG (Reinach, Šveice) (pārstāvis: H. Börjes-Pestalozza, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības pozīcijas preču zīme (Četru aizpildītu caurumu attēls, kurš ietverts simetriski izvietotu cauruma attēlā) – reģistrācijas pieteikums Nr. 16 259 665

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2018. gada 10. septembra lēmums lietā R 2059/2017–5

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.