21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/50


2018 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Neoperl / EUIPO (keturių užpildytų skylių vaizdavimas taisyklingame skylių trafarete)

(Byla T-669/18)

(2019/C 25/64)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Neoperl AG (Reinachas, Šveicarija), atstovaujama advokato H. Börjes-Pestalozza

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: pozicinis Sąjungos prekių ženklas (keturių užpildytų skylių vaizdavimas taisyklingame skylių trafarete) – Registracijos paraiška Nr. 16 259 665

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 10 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2059/2017-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.