21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/50


2018. november 13-án benyújtott kereset – Neoperl kontra EUIPO (Egy szabályos, lyukakkal tarkított felületen négy kitöltött lyuk ábrázolása)

(T-669/18. sz. ügy)

(2019/C 25/64)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Neoperl AG (Reinach, Svájc) (képviselő: H. Börjes-Pestalozza ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: európai uniós pozícióvédjegy (egy szabályos, lyukakkal tarkított felületen négy kitöltött lyuk ábrázolása) – 16 259 665. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 10-én hozott határozata (R 2059/2017-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.