21.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 25/49


Acțiune introdusă la 6 noiembrie 2018 – 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

(Cauza T-668/18)

(2019/C 25/63)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: 6Minutes Media GmbH (Berlin, Germania) (reprezentanți: P. Koch și T. Hilser, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: ad pepper media International NV (Nürnberg, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca verbală a Uniunii Europene „ADPepper” – marca Uniunii Europene nr. 1 109 990

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de anulare

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a EUIPO din 20 iunie 2018 în cauza R 840/2017-1

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor efectuate de reclamantă şi, în cazul unei cereri de intervenţie, şi a cheltuielilor efectuate de cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

Motivele invocate

încălcarea articolului 95 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului;

încălcarea articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului;

încălcarea articolului 58 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 18 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului.