21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/49


2018 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje 6Minutes Media / EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

(Byla T-668/18)

(2019/C 25/63)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: 6Minutes Media GmbH (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokatų P. Koch ir T. Hilser

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: ad pepper media International NV (Niurnbergas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „ADPepper“ – Sąjungos prekių ženklas Nr. 1 109 990

Procedūra EUIPO: registracijos panaikinimo procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. birželio 20 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 840/2017-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies, jei ši įstotų į Bendrojo Teismo nagrinėjamą bylą, bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ieškovės patirtas išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 95 straipsnio 2 dalies pažeidimas,

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas,

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punkto, siejamo su 18 straipsnio 1 dalies a punktu, pažeidimas.