21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/49


2018. november 6-án benyújtott kereset – 6Minutes Media kontra EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

(T-668/18. sz. ügy)

(2019/C 25/63)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: 6Minutes Media GmbH (Berlin, Németország) (képviselők: P. Koch és T. Hilser ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: ad pepper media International NV (Nürnberg, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: ADPepper európai uniós szóvédjegy – 1 109 990. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2018. június 20-án hozott határozata (R 840/2017-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az alperest, illetve amennyiben az az eljárásban beavatkozóként részt vesz, a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze az eljárás költségeinek viselésére, beleértve a felperes költségeit is.

Jogalapok

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 95. cikke (2) bekezdésének megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése, a rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben.