21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/48


Žaloba podaná dne 6. listopadu 2018 – 6Minutes Media v. EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

(Věc T-666/18)

(2019/C 25/62)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: 6Minutes Media GmbH (Berlín, Německo) (zástupci: P. Koch a T. Hilser, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: ad pepper media International NV (Normimberk, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie ad pepper – Ochranná známka Evropské unie č. 1 307 966

Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 20. června 2018, ve věci R R 839/2017-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení vynaložených žalobkyní a v případě formálního vstupu do řízení i nákladů řízení další účastnci řízení před odvolacím senátem.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

porušení čl. 58 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.