21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/43


2018 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Armani / EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

(Byla T-653/18)

(2019/C 25/56)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Giorgio Armani SpA (Milanas, Italija), atstovaujama advokato S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Felipe Domingo Asunción (Madridas, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio Sąjungos prekių ženklo „GIORGIO ARMANI le Sac 11“ paraiška – Registracijos paraiška Nr. 13 826 623.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugpjūčio 13 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2462/2017-4.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pakeisti ginčijamą sprendimą, pripažįstant, kad ieškovės Apeliacinei tarybai pateikta apeliacija yra pagrįsta, todėl protestas atmetamas ir nagrinėjamas Europos Sąjungos prekių ženklas tinkamas registruoti; arba alternatyviai panaikinti ginčijamą sprendimą;

priteisti iš EUIPO ir, prireikus, iš į bylą įstojusios šalies padengti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtąsias nagrinėjant bylą EUIPO.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Procedūroms EUIPO taikomų procedūros taisyklių ir ypač Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 94 straipsnio pažeidimas.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 18 straipsnio ir 47 straipsnio 2 dalies pažeidimas.