21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/43


2018. október 31-én benyújtott kereset –Armani kontra EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

(T-653/18. sz. ügy)

(2019/C 25/56)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Giorgio Armani SpA (Milánó, Olaszország) (képviselők: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Felipe Domingo Asunción (Madrid, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: GIORGIO ARMANI le Sac 11 európai uniós ábrás védjegy – 13 826 623. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2018. augusztus 13-án hozott határozata (R 2462/2017-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

változtassa meg a megtámadott határozatot, és mondja ki, hogy a felperes által a fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés megalapozott, és ennek következtében a felszólalást el kell utasítani és az európai uniós védjegybejelentésnek helyt kell adni, vagy másodlagosan helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és adott esetben a beavatkozó felet kötelezze az eljárás és az EUIPO előtti fellebbezési eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok

Az EUIPO előtti eljárásokra alkalmazandó eljárási szabályok és különösen az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikkének megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének és 47. cikke (2) bekezdésének megsértése.