7.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 4/39


Tožba, vložena 30. oktobra 2018 – Porus/EUIPO (oral Dialysis)

(Zadeva T-652/18)

(2019/C 4/52)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Porus GmbH (Monheim am Rhein, Nemčija) (zastopnik: C. Weil, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: prijava besedne znamke Evropske unije oral Dialysis – prijava št. 16 774 259

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. septembra 2018 v zadevi R 1375/2018-2

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

tožbi ugodi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.