7.1.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 4/39


Beroep ingesteld op 30 oktober 2018 — Porus/EUIPO (oral Dialysis)

(Zaak T-652/18)

(2019/C 4/52)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Porus GmbH (Monheim am Rhein, Duitsland) (vertegenwoordiger: C. Weil, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: aanvraag voor Uniewoordmerk „oral Dialysis” — inschrijvingsaanvraag nr. 16 774 259

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 14 september 2018 in zaak R 1375/2018-2

Conclusies

de bestreden beslissing vernietigen;

het beroep toewijzen;

het EUIPO verwijzen in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.