7.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 4/39


Tožba, vložena 30. oktobra 2018 – Balani Balani in drugi/EUIPO – Play Hawkers (HAWKERS)

(Zadeva T-651/18)

(2019/C 4/51)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeče stranke: Sonu Gangaram Balani Balani, Anup Suresh Balani Shivdasani in Amrit Suresh Balani Shivdasani (Las Palmas de Gran Canaria, Španija) (zastopnik: A. Díaz Marrero, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Play Hawkers, SL (Elche, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: Tožeče stranke pred Splošnim sodiščem demandante ante el Tribunal General

Zadevna sporna znamka: Prijava figurativne znamke Unije HAWKERS – Zahteva za registracijo št. 15 746 209

Postopek pred EUIPO: Postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 2. avgusta 2018 v zadevi R 396/2018-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo in izda sodbo, s katero bo razglasilo, da se prijavljena znamka št. 15 746 209, ki je bila delno odobrena, odobri tudi za preostale zahtevane proizvode: Ure; Kronometri (ure); Športne ure; Nakit; Bižuterija; Bižuterijski izdelki; Nakit, vključno z bižuterijo in bižuterijo iz plastike; Urarski predmeti, Urarski proizvodi; Stenske ure.

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(5) Uredbe (EU) št. 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.