7.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 4/39


30. oktoobril 2018 esitatud hagi – Balani Balani jt versus EUIPO – Play Hawkers (HAWKERS)

(Kohtuasi T-651/18)

(2019/C 4/51)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hagejad: Sonu Gangaram Balani Balani, Anup Suresh Balani Shivdasani ja Amrit Suresh Balani Shivdasani (Las Palmas de Gran Canaria, Hispaania) (esindaja: advokaat A. Díaz Marrero)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: Play Hawkers, SL (Elche, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: teine pool apellatsioonikoja menetluses

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi HAWKERS taotlus – registreerimistaotlus nr 15 746 209

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 2. augusti 2018. aasta otsus asjas R 396/2018-2

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja teha kohtuotsus, millega kaubamärgitaotlus nr 15 746 209, mis osaliselt rahuldati, rahuldatakse ka seoses taotluses nimetatud ülejäänud kaupadega: kellad; stopperid (kellad); spordikellad; juveeltooted; ehted; ehtetarvikud; juveeltooted, sealhulgas ehted ja plastehted; kellatarvikud; kellad; kellakarbid;.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 5 rikkumine.