14.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/56


Acțiune introdusă la 29 octombrie 2018 – Reaktor Group/EUIPO (REAKTOR)

(Cauza T-650/18)

(2019/C 16/67)

Limba de procedură: finlandeza

Părțile

Reclamantă: Reaktor Group Oy (Helsinki, Finlanda) (reprezentant: L. Laaksonen, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală REAKTOR – cererea de înregistrare nr. 13 752 522

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 27 august 2018 în cauza R 2626/2017-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 27 august 2018 în cauza R 2626/2017-2, în măsura în aceasta a respins cererea de înregistrare nr. 13752522 a mărcii Uniunii Europene verbale REAKTOR pentru produse și servicii din clasele 9, 41 și 42 în temeiul articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul 2017/1001, și admiterea în tot a cererii de publicare și de înregistrare a mărcii REAKTOR pentru toate produsele și serviciile declarate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată efectuate în procedura în fața Tribunalului și în procedura în fața camerei de recurs (inclusiv cheltuielile de reprezentare).

Motivul invocat

încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul 2017/1001.