14.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 16/56


Kanne 29. lokakuuta 2018 – Reaktor Group v. EUIPO (REAKTOR)

(Asia T-650/18)

(2019/C 16/67)

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Asianosaiset

Kantaja: Reaktor Group Oy (Helsinki, Suomi) (edustaja: L. Laaksonen, asianajaja)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus sanamerkin REAKTOR rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 13 752 522

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 27. elokuuta 2018 asiassa R 2626/2017-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (”EUIPO”) Toisen valituslautakunnan 27. elokuuta 2018 asiassa R 2626/2017-2 antaman päätöksen siltä osin, kun Toinen valituslautakunta on Valituksenalaisessa päätöksessään hylännyt Euroopan unionin tavaramerkkihakemuksen 13752522 REAKTOR (”REAKTOR-merkki”) tiettyjen haettujen tavaroiden ja palvelujen osalta luokissa 9, 41 ja 42 EUTMA 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla; ja hyväksyy REAKTOR-merkkiä koskevan hakemuksen julkaistavaksi ja rekisteröitäväksi kokonaisuudessaan kaikille haetuille tavaroille ja palveluille;

määrää EUIPO:n korvaamaan Valittajalle valitusasian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituslautakunnassa koituneet kulut (mukaan lukien asiamiehen kulut).

Kanneperuste

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on rikottu.