7.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 4/35


Acțiune introdusă la 23 octombrie 2018 – Geske/EUIPO (revolutionary air pulse technology)

(Cauza T-634/18)

(2019/C 4/46)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: André Geske (Lübbecke, Germania) (reprezentant: R. Albrecht, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „revolutionary air pulse technology” – cererea de înregistrare nr. 17 025 231

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 5 septembrie 2018 în cauza R 2721/2017-2

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor de judecată aferente procedurii din fața camerei de recurs a EUIPO.

Motivul invocat

Încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.