7.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 4/35


Kanne 23.10.2018 – Geske v. EUIPO (revolutionary air pulse technology)

(Asia T-634/18)

(2019/C 4/46)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: André Geske (Lübbecke, Saksa) (edustaja: asianajaja R. Albrecht)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki revolutionary air pulse technology – Rekisteröintihakemus nro 17 025 231

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 5.9.2018 asiassa R 2721/2017-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, EUIPO:n valitusmenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on rikottu.