17.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 455/32


Acțiune introdusă la 22 octombrie 2018 – Rose Gesellschaft/EUIPO – Iviton (TON JONES)

(Cauza T-633/18)

(2018/C 455/43)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Rose Gesellschaft mbH (Viena, Austria) (reprezentant: R. Kornfeld, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Iviton s. r. o. (Prešov, Slovacia)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: înregistrarea mărcii Uniunii Europene verbale „TON JONES” – cererea nr. 15 109 614

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 12 iulie 2018 în cauza R 2136/2017-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală să continue procedura de opoziție, prin renunțarea la motivul de respingere utilizat;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată;

în orice caz, neacordarea de cheltuieli de judecată solicitantului mărcii.

Motivul invocat

încălcarea articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului