17.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 455/32


2018 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Rose Gesellschaft / EUIPO – Iviton (TON JONES)

(Byla T-633/18)

(2018/C 455/43)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Rose Gesellschaft mbH (Viena, Austrija), atstovaujama advokato R. Kornfeld

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Iviton s. r. o. (Prešovas, Slovakija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Sąjungos prekių ženklo TON JONES paraiška – Registracijos paraiška Nr. 15 109 614

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. liepos 12 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2136/2017-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

įpareigoti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą tęsti protesto procedūrą nesivadovaujant taikytu atmetimo pagrindu,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas,

bet kuriuo atveju nepriteisti prekių ženklo savininkei bylinėjimosi išlaidų.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio pažeidimas.