17.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 455/32


2018. október 22-én benyújtott kereset – Rose Gesellschaft kontra EUIPO – Iviton (TON JONES)

(T-633/18. sz. ügy)

(2018/C 455/43)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Rose Gesellschaft mbH (Bécs, Ausztria) (képviselő: R. Kornfeld ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Iviton s. r. o. (Eperjes, Szlovákia)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: A TON JONES európai uniós szóvédjegy bejelentése (15 109 614. sz. védjegybejelentés)

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2018. július 12-én hozott határozata (R 2136/2017-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalát kötelezze a felszólalási eljárásnak az alkalmazott elutasítási jogalap mellőzésével történő folytatására;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére;

a bejelentőt semmi esetre ne kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 tanácsi rendelet 15. cikkének megsértése.