10.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 445/23


Acțiune introdusă la 18 octombrie 2018 – mobile.de/EUIPO (Reprezentarea unui automobil într-o bulă de dialog)

(Cauza T-629/18)

(2018/C 445/29)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: mobile.de GmbH (Dreilinden, Germania) (reprezentant: T. Lührig, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative (Reprezentarea unui automobil într-o bulă de dialog) – cererea de înregistrare nr. 15 598 931

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 7 august 2018 în cauza R 2653/2017-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 71 alineatul (1) a doua teză din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 68 alineatul (1) a patra teză din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului coroborat cu articolul 23 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2018/625 al Comisiei;

încălcarea articolului 68 alineatul (1) a patra teză din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului coroborat cu articolul 23 alineatul (1) litera (e) și cu articolul 22 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2018/625 al Comisiei.